Obecný úrad Porostov, Porostov 86, 072 55,  Stránka bola vytvorená za úĨelom zverejnenia dokumentov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Mandátna zmluva: Mandátna zmluva 11_2017.pdf  , Výzva na predkladanie ponúk 14_11_2017.pdf  , Výzva na predkladanie ponúk Príloha_14_11_2017.doc